Tiêu chuẩn một số chế phẩm của máu toàn phần trong truyền máu

Truyền máu là đưa các thành phần của máu vào một cơ thể nào đó cần thiết nó. Từ máu toàn phần có thể điều chế được các chế phẩm máu. Để những chế phẩm máu này được truyền an toàn thì nó phải đạt những tiêu chuẩn nhất định.

Tiêu chuẩn một số chế phẩm của máu toàn phần trong truyền máuTiêu chuẩn một số chế phẩm của máu toàn phần trong truyền máu

Tiêu chuẩn đối với máu toàn phần dự trữ

(Tin Y Tế Cao Bằng) Máu dự trữ toàn phần phải được lấy trong điều kiện vô khuẩn, trong lọ có chứa dung dịch chống đông dưới dạng nước hoặc khô. Dung dịch chống đông có thể là natricitrat, có glucose hoặc không có glucose. Thể tích của dung dịch chống đông không vượt quá 25% thể tích máu. Tuyệt đối không để cho chất khử khuẩn vào trong lọ chống đông.

Chúng ta đều biết máu lấy thì đa số trường hợp sẽ chưa chắc đã dùng ngay tức thì như vậy phải được lưu trữ liên tục ở nhiệt độ 2 – 60C cho đến khi dùng. Thời gian lưu trữ không quá 12 ngày kể từ ngày lấy máu nếu dung dịch chống đông không chứa glucose và không quá 20 ngày nếu dung dịch chống đông có chứa glucose.

Lưu ý mỗi lọ máu phải được kèm theo một ống máu nhỏ của người cho máu, được cố định vững chắc vào chai. Khi cấp phát máu phiếu lĩnh phải ghi rõ nhóm máu của bệnh nhân, trường hợp khẩn cấp có thể cấp phát khối hồng cầu nhóm máu O.

Tiêu chuẩn đối với khối hồng cầu

Khác với máu toàn phần thì chế phẩm khối hồng cầu là máu toàn phần đã rút bớt huyết tương và phải đạt các tiêu chuẩn đó là thể tích một đơn vị khoảng 150 – 200 ml. Chỉ số thể tích khối hồng cầu cần đạt 50 – 60%, trường hợp nếu quá 80% thì hồng cầu sẽ bị ảnh hưởng vì huyết tương còn quá ít. Chỉ số huyết sắc tố phải đạt tối thiểu là 220 g/l.

Nếu lấy máu dự trữ để điều chế khối hồng cầu thì máu đó không được quá 10 ngày dự trữ. Còn nếu tách từ máu tươi trong 6 giờ kể từ khi lấy máu tĩnh mạch có chất bảo quản thì có thể giữ 42 ngày.

Tiêu chuẩn đối với khối hồng cầuTiêu chuẩn đối với khối hồng cầu

Cần đạt tiêu chuẩn bảo quản ở 2 – 60C và truyền ngay trong 24 giờ sau khi điều chế. Khối hồng cầu không chứa tiểu cầu và các yếu tố đông máu, số lượng bạch cầu thấp. Mỗi lọ máu phải được ly tâm chậm nhất sau 3 ngày lấy máu. Phần huyết tương ở trên phải được hút ra theo một hệ thống kín vô khuẩn. Đặc biệt trước khi truyền máu có thể pha loãng hồng cầu bằng dung dịch NaCl 0,9% loại tiêm tĩnh mạch hoặc dung dịch bảo quản hồng cầu.

Tiêu chuẩn của huyết tương giàu tiểu cầu hay huyết tương nước

Huyết tương nước phải được điều chế trong phạm vi 15 ngày sau khi lấy máu. Huyết tương nước có thể lấy từ nhiều người cho máu khác nhau nhưng không quá 6 người để tiện cho việc kiểm tra người lành mang bệnh. Khi chuyển huyết tương vào lọ phải tiến hành trong hệ thống kín, vô khuẩn. Nếu định làm khô thì tuyệt đối không được cho thuốc diệt khuẩn vào.

Đối với huyết tương nước phải kiểm tra vius gây viêm gan, vi khuẩn, hiệu giá ngưng kết, chất dinh dưỡng protein. Phân phối vào các lọ vô khuẩn rồi đậy nút kín, đảm bảo vi sinh vật không vào được. Huyết tương nước có thể giữ được 6 tháng nếu đã đông ở nhiệt độ -200c và vài tuần ở 2 – 60c.

Theo Nguyễn Yến – Y Dược Cao Bằng 2019

Categories: TIN TỨC Y TẾ